INTRODUCCIÓN

Para acadar unha mellora organizativa persoal e profesional a través de técnicas específicas, convén previamente ter claros algúns conceptos. A continuación enuméranse algunhas entradas cuxo obxecto é ese:

Feita a primeira aproximación conceptual, cabe entrar en materia coa seguinte listaxe de contidos: