MÉTODO GTD

Do método GTD pode dicirse que é a metodoloxía de produtividade persoal e efectividade por excelencia. Esta é unha selección de entradas para iniciarse no mesmo:

Claves da eficacia do método GTD:

GTD Básico. Algunhas entradas para entrar en materia:

GTD Básico. Algunhas entradas específicas para a adquisición do CONTROL do fluxo de traballo:

GTD Básico. Algunhas entradas específicas para o dominio da PERSPECTIVA:

GTD Básico. Entrada sobre planificación de proxectos